Tabele

Tabela w Excelu jest metodą na przechowywanie danych w uporządkowany sposób. W wierszach tabeli znajdują się poszczególne jednostki, a w kolumnach różne typy…

Posted On

Dodawanie liczb przy użyciu Autosumowania

Autosumowanie służy do szybkiego sumowania kolumn lub wierszy za pomocą jednego kliknięcia.  Kiedy klikniesz przycisk Autosumowania, Excel próbuje odgadnąć, które komórki próbujesz zsumować….

Posted On

Dodawanie liczb przy użyciu funkcji SUMA

Aby dodać pojedyncze liczby nie musisz używać funkcji SUMA. Jednak jest ona przydatna przy sumowaniu przede wszystkim zakresów komórek. Dodawanie przez wpisywanie pojedynczych liczb Jednym…

Posted On

Formuły

Wprowadzanie formuł W Excelu każda formuła rozpoczyna się od znaku (=). Jest to informacja dla programu, że rozpoczęto jej wprowadzanie. Excel pozwala wstawić formułę…

Posted On

Niestandardowe formatowanie liczb

W sytuacji gdy masz do czynienia z wartościami, do których nie możesz dopasować żadnego z domyślnych typów formatowania, możesz użyć Formatowania niestandardowego. Przedstawię Ci…

Posted On

Waluty i zapis księgowy

Przy formatowaniu komórek możesz się natknąć na dwa typy formatów: formatowanie księgowe i formatowanie walutowe. Znajdziesz je w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Liczba. Po tym jak klikniesz na…

Posted On

Ułamki zwykłe i dziesiętne

W Excelu często można napotkać na ułamki zapisane w postaci dziesiętnej (np. 1,34), rzadziej natomiast na ułamki zwykłe (4/5). W dalszej części lekcji przedstawię…

Posted On

Obramowanie komórek

Oprócz zmiany czcionki i wypełnienia, obramowanie jest jeszcze jednym sposobem na to aby wyróżnić poszczególne komórki. Możesz to zrobić zarówno dla poszczególnych komórek,…

Posted On

Wypełnianie komórek

Oprócz możliwości formatowania czcionki, Excel daje dodatkowo możliwość zmiany tła (wypełnienia) komórek. Spójrz na poniższy przykład, znajdują się tutaj przykładowe wydatki przez najbliższe…

Posted On