Zaznaczanie komórek

Excel umożliwia zaznaczanie komórek na kilka różnych sposobów. Zostały one opisane w dalszej częsci lekcji. Zaznaczanie za pomocą myszy przez przeciąganie Pierwszy sposób…

Posted On

Komentarze

Komentarze w Excelu mogą zostać użyte w celu opisania różnych komórek arkusza, bez konieczności zmieniania jego zawartości. Możesz użyć komentarzy na przykład w…

Posted On

Walidacja danych

W Excelu możesz sprawić aby w wybranych komórkach użytkownik nie miał możliwości wpisywania dowolnego rodzaju danych, a jedynie ściśle przez Ciebie określony typ….

Posted On

Hiperłącza

Hiperłącze, czyli tzw. link to tekst, który jest z reguły wyróżniony kolorem i podkreśleniem w ten sposób, aby różnił się wizualnie od zwykłego…

Posted On

Cofnij i wykonaj ponownie

Z chwilą gdy stworzysz nowy skoroszyt, Excel rejestruje każdą zmianę, którą na nim wykonasz. Są to zmiany w komórkach, formatowanie tekstu i komórek,…

Posted On

Sprawdzanie pisowni

Sprawdzanie pisowni jest dobrze znane osobom, które pracują z edytorami tekstu, takimi jak np. Word. Przydaje się ona również w innych programach, ponieważ…

Posted On

Wypełnianie błyskawiczne

Wypełnianie błyskawiczne jest narzędziem podobnym do Autowypełniania i do narzędzia Tekst jako kolumny. W przeciwieństwie do autowypełniania, wypełnianie błyskawiczne nie ogranicza się jedynie do pojedynczego wiersza lub kolumny,…

Posted On

Autowypełnianie

Autowypełnianie jest bardzo przydatną funkcją Excela, dzięki której stworzysz całe kolumny lub wiersze danych bazujące na wartościach z kliku komórek. Innymi słowami Excel…

Posted On

Autouzupełnianie

Podczas pracy z arkuszem może się zdarzyć sytuacja, gdzie będziesz wpisywał ten sam tekst wielokrotnie. Aby lepiej to zobrazować, spójrz na poniższy przykład….

Posted On

Autokorekta

Z chwilą gdy zaczynasz wpisywać tekst w Excelu, opcja autokorekty monitoruje każdy Twój ruch i poprawia drobne błędy, takie jak literówki czy wielkość…

Posted On