Autowypełnianie

Autowypełnianie jest bardzo przydatną funkcją Excela, dzięki której stworzysz całe kolumny lub wiersze danych bazujące na wartościach z kliku komórek. Innymi słowami Excel porównuje zaznaczone wartości i próbuje odgadnąć następne.

Autowypełnianie dat i dni

Spójrz na poniższy przykład. W komórce B2 znajduje się słowo Styczeń. Excel automatycznie rozpoznaje je jako pierwszy miesiąc. Kliknij tę komórkę aby ją uaktywnić. Ustaw kursor w prawym dolnym rogu, tak aby zmienił się w mały czarny krzyżyk.

Autowypełnianie działa zarówno w pionie jak i poziomie. Tak długo jak trzymasz wciśnięty kursor, Excel pokazuje Ci informację w małym prostokącie, który miesiąc będzie wstawiony w ostatnią komórkę.

Zwolnij klawisz, aby nazwy miesięcy zostały wstawione do komórek.

Autowypełniania możesz używać, zaczynając od dowolnego elementu listy, niekoniecznie pierwszego. Zobacz jak to wygląda na poniższym przykładzie, gdzie została wstawiona lista z dniami tygodnia.

Zauważ, że w sytuacji gdy lista osiągnie koniec, Excel zaczyna wstawiać kolejne elementy, zaczynając od początku.

Autowypełnianie liczb

Autowypełnianie liczb wygląda nieco inaczej, niż list zdefiniowanych. Jeśli wstawisz dowolną liczbę i użyjesz autowypełniania to Excel wypełni wszystkie zaznaczone komórki tą samą wartością.

Jeśli chcesz aby każda następna liczba była o jeden większa od poprzedniej, to możesz wykonać tę samą operację, tym razem wraz z wciśniętym klawiszem Ctrl.

Autowypełniania możesz również użyć do wstawiania list liczb nieparzystych, parzystych, dziesiątek, itd. W tym wypadku musisz zaznaczyć co najmniej dwie komórki.

UWAGA

Niestety Excel poradzi sobie tylko z prostymi przykładami, przy bardziej skomplikowanych, wynik najprawdopodobniej nie będzie taki, jakiego oczekiwałeś.

Przykład:

Załóżmy że chcesz aby kolejne liczby były sumą wszystkich poprzednich. Wpisałeś następujące wartości: 1, 1, 2, 4, 8, 16. Jeżeli zaznaczysz te wartości i użyjesz autowypełniania aby stworzyć dłuższą listę to zobaczysz, że Excel potraktował je w zupełnie inny sposób niż oczekiwałeś.

Autowypełnianie godzin

Autowypełnianie godzin jest podobne do autowypełniania liczb. Spójrz na poniższy przykład.

Tworzenie list niestandardowych

Może się zdarzyć sytuacja, że będziesz często używał listy, która nie jest zdefiniowana w Excelu. Może to być na przykład lista pracowników Twojej firmy. W tej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, abyś stworzył taką niestandardową listę.

Aby to zrobić przejdź do PLIK >> Opcje >> Zaawansowane >> Ogólne >> Edytuj listy niestandardowe.

Po tym jak dodałeś swoją listę niestandardową, możesz jej używać tak samo jak tej zdefiniowanej przez Excela. Wystarczy, że wpiszesz jedną z wartości w liście i przeciągniesz kursorem myszy, a Excel uzupełni resztę.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.