Cofnij i wykonaj ponownie

Z chwilą gdy stworzysz nowy skoroszyt, Excel rejestruje każdą zmianę, którą na nim wykonasz. Są to zmiany w komórkach, formatowanie tekstu i komórek, cięcia, kopiowanie, wklejanie, edycję, itd.

Ponieważ w dzisiejszych czasach na brak pamięci operacyjnej w komputerach nie możemy narzekać, Excel z powodzeniem zapamiętuje do 100 wykonanych przez Ciebie zmian, nie spowalniając przy tym działania programu.

Do obsługi tych zmian służą dwie ikonki znajdujące się na pasku szybkiego dostępu. Są to komendy cofania akcji i wykonywania akcji ponownie.

Jeśli chcesz cofnąć się do konkretnego stanu, kliknij trójkąt znajdujący się przy strzałce cofania, a następnie wybierz interesującą Cię pozycję. Stany są odpowiednio opisane, dzięki czemu możesz się cofnąć o wiele pozycji bez konieczności wybierania na chybił trafił.

Strzałka ponownego wyboru stanie się aktywna, jeżeli cofniesz się o co najmniej jedną pozycję. Podobnie jak przy cofaniu możesz kliknąć trójkąt, a następnie wybrać jedną pozycję z listy.

Zamiast klikania na strzałki, możesz użyć skrótu klawiszowego cofania (Ctrl + Z) lub wykonywania akcji powtórnie (Ctrl + Y).

UWAGA

Niektórych akcji nie można cofnąć. Należy do nich choćby usunięcie arkusza ze skoroszytu.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.