Dodawanie liczb przy użyciu Autosumowania

Autosumowanie służy do szybkiego sumowania kolumn lub wierszy za pomocą jednego kliknięcia.  Kiedy klikniesz przycisk Autosumowania, Excel próbuje odgadnąć, które komórki próbujesz zsumować. Pokażę Ci kilka metod i wyjaśnię, kiedy powinieneś zachować ostrożność, aby uniknąć problemów.

Do przycisku autosumowania możesz się dostać na trzy sposoby:

1. NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Edytowanie >> Suma

2. FORMUŁY >> Biblioteka funkcji >> Suma

3. Za pomocą skrótu klawiszowego Alt + =

Na poniższym przykładzie znajduje się tabela z czterema imionami, a na niej liczba punktów zdobytych każdego miesiąca, przez każdą z tych osób. Oblicz ile punktów zostało zdobytych w każdym z tych miesięcy, a następnie przez poszczególne osoby.

Aby zsumować punkty ze stycznia, kliknij komórkę F2, a następnie naciśnij przycisk Autosumowania.

Excel pokazuje komórki, które ma zamiar wykorzystać w sumowaniu. Ponieważ zaznaczył on poprawne komórki, potwierdź klawiszem Enter.

Po tym jak zsumowałeś punkty ze stycznia, zsumuj punkty z lutego. W tym celu wybierz komórkę F3 i użyj przycisku Autosumowania.

Spróbuj zsumować kolejny miesiąc – marzec (F4). Tym razem Excel wybrał komórki znajdujące się powyżej aktualnie wybranej, zamiast tych po lewej stronie. Ponieważ sumowanie liczb w kolumnach jest częstsze, niż wierszach, dlatego Excel uznał, że prawdopodobnie chcesz zsumować komórki znajdujące się powyżej.

Aby poprawić Excela, zaznacz odpowiednie komórki (B4:E4) i naciśnij klawisz Enter.

Obliczanie wszystkich sum za jednym razem

Po obliczeniu Autosumowania dla kwietnia, możesz policzyć sumy dla poszczególnych osób. Aby przyspieszyć pracę użyj Autosumowania do obliczenia sum dla wszystkich komórek za jednym razem.

Usuń zawartość komórek, dla których obliczyłeś sumy, aby przywrócić przykład do pierwotnego stanu. Zaznacz komórki od B2 do F6, a następnie użyj Autosumowania.

Dzięki tej operacji przy pomocy jednego kliknięcia obliczyłeś wszystkie potrzebne sumy.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.