Dopasowywanie tekstu w komórce

Jeżeli tekst, który wpisałeś w komórce jest zbyt długi i nie mieści się w niej w całości, to Excel wyświetli tylko jego część. Kliknij na tę komórkę, aby w pasku formuły pojawiła się jej pełna nazwa.

Excel daje ci kilka sposobów na to, abyś mógł w całości wyświetlić tekst w komórce. W zależności od sytuacji lub pewnych z góry narzuconych ograniczeń, będziesz miał możliwość wyboru którejś z trzech metod.

Poszerzenie kolumny

Poszerzenie kolumny jest najłatwiejszym i chyba pierwszym sposobem jaki przychodzi na myśl. Kliknij na granicę między komórką D i E, tak aby kursor zmienił kształt, jak na poniższym obrazku.

Przeciągnij kolumnę D w prawo tak, aby była ona wystarczająco szeroka by pomieścić całą zawartość komórki.

Możesz to również zrobić przechodząc NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Formatuj >> Autodopasowywanie szerokości kolumn. Spowoduje to, że kolumna zostanie automatycznie dopasowana do szerokości tekstu.

Zawijanie tekstu

W sytuacji, gdy tekst jest zbyt długi, poszerzenie kolumny nie wydaje się najlepszym pomysłem. Kolumna musiała by być tak szeroka, że jej przewijanie było by bardzo niewygodne. Poza tym jej wydrukowanie musiało by zająć wiele stron. Lepszą metodą wyświetlania długiego tekstu jest jego zawinięcie.

Najpierw zaznacz komórkę D5 z naszego przykładu, a następnie przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie >> Zawijaj tekst. Spowoduje to zwieszenie wysokości wiersza trzykrotnie, tak aby pomieścił się cały tekst zawarty w komórce.

Autodopasowywanie tekstu

Istnieje jeszcze jedna metoda w której nie musisz zmieniać ani wysokości wiersza, ani szerokości kolumny. Polega ona na dopasowaniu wielkości czcionki w ten sposób, aby tekst zmieścił się w danej komórce.

Aby użyć tej metody, najpierw zaznacz wybraną komórkę, a następnie przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie i kliknij na mały kwadrat, który znajdujący się w prawym dolnym rogu. W nowym oknie zaznacz pozycję zmniejszaj, aby dopasować, a następnie potwierdź przyciskiem OK.

Wadą tej metody jest to, że ma ona sens jedynie w sytuacji, kiedy tekst jest tylko minimalnie dłuższy niż szerokość kolumny. W przeciwnym wypadku czcionka będzie tak mała, że odczytanie go będzie trudne lub wręcz niemożliwe.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.