Formatowanie daty i czasu

Datę lub czas, która znajduje się w komórce możesz sformatować w sposób, który Tobie odpowiada najbardziej.

Przykład 1:

Aby Ci to zobrazować, użyjem przykładu.

Najpierw wstaw do komórki następującą datę: 14 luty 2014 18:15:00

Kliknij prawym przyciskiem na tej komórce, a następnie wybierz opcje Formatuj komórki….

W nowo otwartym oknie Formatowanie komórek znajduje się zakładka Liczby. Składa się ona z czterech części: Kategoria, Przykład, Typ i Ustawienia regionalne (lokalizacja).

W polu Kategoria kliknij pozycję Data. W polu Typ zostaną wyświetlone propozycje formatowania daty i czasu. Po kliknięciu na jedną z nich, zostanie wyświetlony aktualny przykład z aktualnie wybranym typem formatowania.

Tworzenie własnych formatów dla daty i czasu

Jeżeli żaden z dostępnych typów formatowania nie spełnia Twoich oczekiwań, to możesz stworzyć własny format niestandardowy.

Przykład 2:

Otwórz powtórnie okno Formatowanie komórek. Kliknij na pozycję Niestandardowe, która znajduje się na samym dole w polu Kategoria.

Datę i czas możesz sformatować używając wielu różnych kombinacji. W poniższej tabeli możesz sprawdzić jakie znaki odpowiadają za jaki rodzaj formatowania.

Dla daty:

WYNIK FORMAT
Lata: 00-99 rr
Lata: 1900-9999 rrrr
Miesiące: 1-12 m
Miesiące: 01-12 mm
Miesiące: sty-gru mmm
Miesiące: styczeń-grudzień mmmm
Miesiące: s-g mmmmm
Dni: 1-31 d
Dni: 01-31 dd
Dni: Cz-N ddd
Dni: poniedziałek-niedziela dddd

Dla czasu:

WYNIK FORMAT
Godziny: 0-23 h
Godziny: 00-23 hh
Minuty: 0-59 m
Minuty: 00-59 mm
Sekundy: 0-59 s
Sekundy: 00-59 ss
Czas: 10 AM g AM/PM
Czas: 10:36 AM g:mm AM/PM
Czas: 10:36:24 A g:mm:ss A/P
Czas: 10:36:24.75 AM g:mm:ss.00

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.