Hiperłącza

Hiperłącze, czyli tzw. link to tekst, który jest z reguły wyróżniony kolorem i podkreśleniem w ten sposób, aby różnił się wizualnie od zwykłego tekstu. Z hiperłączami masz styczność choćby wtedy gdy przeglądasz strony internetowe. Również w Excelu występują hiperłącza i pełnią one podobne funkcje co te znajdujące się na stronach WWW.

Aby móc wstawić hiperłącze przejdź do WSTAWIANIE >> Łącza >> Hiperłącze. Po tym jak klikniesz przycisk hiperłącza, zauważ że po lewej stronie znajdują się cztery różne przyciski wstawiania hiperłączy.

Istniejący plik lub strona sieci Web.

Pod hiperłączem możesz umieścić adres strony (która otworzy się w przeglądarce po tym jak w niego klikniesz) lub plik (który zostanie otwarty za pomocą domyślnego programu).

Domyślnie wyświetlaną nazwą będzie nazwa pliku lub adres strony. Aby to zmienić, kliknij pole tekstowe, które znajduje się obok napisu Tekst do wyświetlania. Kliknij przycisk OK, aby tekst z linkiem został wstawiony.

Teraz wystarczy że na niego klikniesz, a otwarty zostanie plik „Nowe Menu.docx” w programie Excel.

WSKAZÓWKA

Excel domyślnie zamienia tekst na link, jeśli bezpośrednio w komórce wpiszesz adres dowolnej strony internetowej, np. „http://google.pl” lub „www.google.pl”. Jeśli Twoim założeniem było jednak wstawienie tekstu a nie linku, wystarczy że bezpośrednio po potwierdzeniu wpisu klikniesz przycisk cofnij lub użyjesz skrótu klawiszowego Ctrl + Z.

Miejsce w tym dokumencie

Drugi z przycisków to przycisk o nazwie Miejsce w tym dokumencie. Służy on do wstawiania odnośnika do komórki lub grupy komórek, która znajduje się na danym arkuszu.

Jeżeli posiadasz kilka arkuszy w skoroszycie i chcesz aby hiperłącze wskazywało miejsce znajdujące się na innym arkuszu niż aktualnie wybrany, to możesz to tutaj zrobić wybierając go z listy.

Utwórz nowy dokument

W tym miejscu Excel pozwala na stworzenie hiperłącza do dokumentu, który jest automatycznie tworzony po naciśnięciu przycisku OK. Masz tutaj możliwość wyboru, czy nowy plik ma zostać w otwarty w celu jego edycji, czy ma być zapisany jako pusty dokument.

Adres e-mail

Po kliknięciu na ten link pojawi się możliwość wysłania wiadomości pod dany adres. Jeśli nie masz skonfigurowanego klienta poczty to pojawi się wiadomość o niemożności wykonania danej operacji.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.