Obramowanie komórek

Oprócz zmiany czcionki i wypełnienia, obramowanie jest jeszcze jednym sposobem na to aby wyróżnić poszczególne komórki. Możesz to zrobić zarówno dla poszczególnych komórek, jak i dla grup komórek.

Przycisk obramowania znajduje się w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Czcionka.

Przycisk obramowania posiada dodatkowo rozwijane menu. Znajdziesz tu najbardziej popularne typy obramowań, takie jak obramowanie zewnętrzne, obramowanie pogrubione, wszystkie granice, itd.

Poniżej domyślnych typów obramowań znajdziesz tu dodatkowo możliwość rysowania i wymazywania obramowaniaustawienia koloru linii oraz ustawienia styli.

Jeśli chcesz narysować obramowanie ręcznie, kliknij przycisk Rysuj obramowanie, a następnie zaznacz komórki, dla których chcesz je stworzyć.

Aby stworzyć siatkę obramowania, wybierz przycisk Rysuj siatkę obramowania.

W celu wymazania obramowania wybierz Wymaż obramowanie i zaznacz komórki, z których ma one zniknąć.

Jeśli chcesz mieć dostęp do dodatkowych opcji, wybierz przycisk znajdujący się na samym dole menu o nazwie Więcej obramowań…. Pojawi się nowe okno, w którym możesz zmienić typ obramowaniakolor obramowania oraz zaznaczyć, dla której krawędzi komórki ma to mieć efekt. Oprócz obramowania możesz tu również wybrać opcję przekreślenia komórki z prawej lub lewej strony.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.