Usuwanie kolumn i wierszy

Excel 2013 daje Ci możliwość usunięcia kolumn lub wierszy, których nie chcesz widzieć na arkuszu.

Usuwać wiersze lub kolumny możesz na dwa sposoby. Pokażę Ci to na następującym przykładzie.

Przykład 1

Zaznacz komórki E3 i E4, a następnie przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Usuń >> Usuń wiersze arkusza.

Spowoduje to usunięcie 3 i 4 wiersza.

Przykład 2

Drugi sposób polega na zaznaczeniu obu wierszy, a następnie kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu pozycji Usuń.

W podobny sposób możesz usuwać kolumny.