Waluty i zapis księgowy

Przy formatowaniu komórek możesz się natknąć na dwa typy formatów: formatowanie księgowe i formatowanie walutowe.

Znajdziesz je w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Liczba.

Po tym jak klikniesz na rozwijane menu , pojawią się dwie pozycje: jedna z nich to formatowanie Walutowe,a następna to formatowanie Księgowe.

Dodatkowo formatowanie księgowe możesz znaleźć pod przyciskiem Księgowy format liczb.

Rozwiń to menu, a pojawi się lista najbardziej popularnych walut.

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad formatowaniem – na przykład chcesz ustalić liczbę miejsc po przecinku, to możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórkę zawierającą wartość, a następnie wybrać pozycję Formatuj komórki…. Po lewej stronie w menu Kategoria znajdziesz dwie pozycje: Walutowe i Księgowe.

Który typ formatowania wybrać

Formatowanie księgowe bazuje na formatowaniu walutowym. Zarówno formatowanie walutowe jak i księgowe pozwala Ci na wybór symbolu czy ustalenie określonej liczby miejsc po przecinku.

Oprócz tych podobieństw, istnieje również kilka różnic:

  1. Przy formatowaniu księgowym symbol waluty znajduje się zazwyczaj tuż przy lewej krawędzi komórki (np. dolar, euro, frank), natomiast w formatowaniu walutowym tuż przed wartością.UWAGA trochę inaczej to wygląda w przypadku polskiej waluty. W tym wypadku znak zł będzie znajdował się po prawej stronie.
  2. W formatowaniu księgowym występuje dodatkowa przestrzeń pomiędzy wartością a prawą krawędzią komórki.
  3. Format księgowy nigdy nie wyświetla liczby 0. Zamiast tego wstawia myślnik (-).

Przykład 1

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.