Wklejanie specjalne

Oprócz standardowego wklejania danych, Excel daje możliwość wklejania danych w tak zwany sposób specjalny. W przeciwieństwie do zwykłego wklejania masz tutaj większą kontrolę nad tym, w jaki sposób wkleić zawartość komórek. Wklejanie specjalne działa tylko wtedy kiedy zawartość komórek jest kopiowana, a nie wycinana.

Aby użyć wklejania specjalnego skopiuj zawartość wybranych komórek, a następnie wybierz miejsce, w które chcesz te wartości wkleić. Kliknij prawym przyciskiem myszy aby rozwinąć menu kontekstowe.

Znajdziesz tutaj najbardziej popularne opcje wklejania. Jeżeli poszukiwana przez Ciebie opcja nie jest dostępna, to możesz najechać na trójkąt znajdujący się po prawej stronie nazwy Wklej specjalnie, aby wyświetlić dodatkowe opcje wklejania.

Opcje wklejania zostały podzielone na trzy grupy: wklej, wklej wartości i inne opcje wklejania.

Wklej

Wklej (L)

Jest to standardowe uniwersalne wklejanie danych. Ma taki sam efekt jak użycie skrótu klawiszowego Ctrl + V.

Formuły (F)

W tym wypadku Excel pamięta że wklejane dane mają być traktowane jako formuła. Zdarza się, że jeżeli masz otwartą więcej niż jedną instancję programu to podczas użycia opcji wklej (Ctrl + V), mimo iż kopiujesz formułę, to zostanie ona potraktowana jak zwykła wartość. Dlatego w tego typu przypadkach bezpiecznie jest używać tej opcji.

Formatowanie formuł i liczb (O)

Wklejana wartość zachowuje ten sam format zapisu. Np. 4,0934% jest wklejane jako 4,0934%, a nie na przykład jako 4,09%.

Zachowaj formatowanie źródłowe (Z)

Ten sposób wklejania jest bardzo podobny do powyższego. Różni się od niego tym że kopiuje on również takie zmiany w wyglądzie komórek, jak np. czcionka czy tło.

Bez obramowania (B)

Ten sposób wklejania różni się od powyższego wyłącznie tym, że w sytuacji gdy kopiowana komórka zawiera ramkę, to nie jest wklejana do nowej komórki.

Zachowaj szerokości kolumn źródłowych (Z)

Wkleja tak samo jak przy zachowaniu formatowania źródłowego, dodatkowo ustawiając szerokość komórki na taką, jaka jest szerokość komórki skopiowanej.

Transpozycja (T)

Służy do zamiany kolumn z wierszami.

Wklej wartości

Wartość (W)

Załóżmy że komórka wyświetla wartość 6, ale w rzeczywistości jest to formuła =2+1+3, to w przypadku tego rodzaju wklejenia jest kopiowana wartość 6, a nie formuła =2+1+3.

Jeżeli w komórce wpiszesz 4,0954% + 1% to standardowo zostanie ona wyświetlona jako 5,10% (będzie to 5,0954%, tylko zaokrąglone). Wklej tę komórkę za pomocą wartości to zostanie ona zapisana i wyświetlona jako 0,050954.

Formatowanie wartości i liczb (A)

Wykorzystajmy formułę z poprzedniego przykładu: =4,0954% + 1%. W tym przypadku formatowanie zostanie zachowane, jednak nie będzie ona zapamiętana jako formuła, lecz zostanie obliczona wartość 5,0954%.

Formatowanie wartości i źródła (M)

Dokładnie to samo co powyżej z tą różnicą, że dodatkowo jest kopiowane między innymi czcionka czy kolor tła.

Inne opcje wklejania

Formatowanie (F)

W tym wypadku nie kopiujemy zawartości komórki, tylko jej formatowanie (kolor tła, wielkość, kolor czcionki, itd. )

Wklej łącze (C)

Kopiuje odnośnik do tej komórki. Na przykład jeżeli skopiujesz komórkę A1 do komórki B1, to komórka B1będzie zawierała odnośnik do komórki A1 (=$A$1). Oznacza to że w chwili kiedy zmienisz zawartość komórki A1, automatycznie zmieni się zawartość komórki B1. W tym wypadku nie jest kopiowany ani format zapisu, ani formatowanie graficzne.

Obraz (O)

Kopiuje zawartość komórki wraz z formatem graficznym i formatem zapisu i wkleja go jako obraz. Możesz na nim wykonywać takie same operacje jak na każdym innym obrazie.

Obraz połączony (B)

Podobnie jak w powyższym przypadku tworzy obraz. Jest on jednak powiązany z komórką którą kopiowaliśmy i dzięki temu jest on aktualizowany za każdym razem, kiedy zmieni się zawartość tej komórki.

Przycisk Zaawansowane Opcje Wklejania

Oprócz tych opcji możesz również otworzyć okno Wklejania specjalnego.

Znajdziesz tutaj takie opcje jak automatyczne dodawanie, odejmowanie, dzielenie lub mnożenie. Dodatkowo możesz kopiować samą szerokość kolumn lub walidację.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.