Wykres kolumnowy

Najbardziej popularnym wykresem w Excelu jest wykres kolumnowy, który znajduje się na pierwszym miejscu na liście wykresów. Dane w nim są wyświetlane w pionowych słupkach.

Wykres ten wykorzystuje jedną lub wiele serii danych, które będą w nim układane jedna po drugiej. Domyślnie, każda seria danych jest oznaczana innym kolorem.

Wykresy kolumnowe są często używane do porównywania ze sobą różnych elementów pomiędzy seriami. Excel oferuje siedem różnych typów wykresów kolumnowych.

Kolumnowy grupowany:

Poniższy wykres jest wykresem kolumnowym grupowanym. Przedstawia on wyniki sprzedaży filmów i gier dla pierwszych sześciu miesięcy w roku. Na wykresie widzimy, że mimo tego, że w styczniu sprzedaż filmów znacznie przewyższała sprzedaż gier, to już w lutym ta przewaga zmalała. W ostatnich czterech miesiącach następował konsekwentny spadek sprzedaży filmów i wzrost sprzedaży gier. W czerwcu sprzedaż gier przekroczyła sprzedaż filmów ponad dwukrotnie.

Skumulowany kolumnowy:

Wykres skumulowany kolumnowy w tym wypadku będzie pomocny do ilościowego ukazania sprzedaży wszystkich produktów.

Jak widzimy z danych na wykresie, przy początkowym spadku ogólnej sprzedaży, w marcu nastąpiła krótka stagnacja, aby już kwietniu i dalszych miesiącach nastąpił ponowny wzrost.

100% skumulowany kolumnowy:

Ten typ wykresu nie przedstawia danych ilościowo, lecz pokazuje jaki jest procentowy stosunek sprzedaży między nimi.

Ten typ wykresu jest często dobrą alternatywą dla wykresów kołowych. Zamiast używać jednego wykresu kołowego dla każdego miesiąca, wykres używa kolumn.

Wykresy 3-W:

Pozostałe cztery typy wykresu kolumnowego to wykresy trójwymiarowe. Oczywiście wykres jest nadal dwuwymiarowy, ponieważ używa dwóch osi, natomiast kolumny są przedstawione w widoku 3-W. Nie jest to wykres zbyt praktyczny, ponieważ ciężko jest dokładnie określić zależności między danymi. Może on być użyty na przykład podczas prezentacji, gdzie dokładność nie jest aż tak istotna.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.