Wykres liniowy

Wykres liniowy służy do ukazywania trendów w danych. W sytuacji gdy wykres kolumnowy i słupkowy porównują między sobą serie danych, wykres liniowy stara się ukazać zmianę między tymi danymi.

Może on posiadać wiele serii danych, które można odróżnić między sobą za pomocą różnych kolorów, stylów linii czy znaczników.

W Excelu znajdziesz siedem typów wykresów: liniowy, skumulowany liniowy, 100% skumulowany liniowy.Kolejne trzy to te same wykresy, lecz dodatkowo posiadające znaczniki.

Ostatni wykres to wykres 3-W.

Oprócz tego, że dane zaprezentowane na tym wykresie mają ciekawy wygląd, to niewątpliwie nie jest to najlepsza forma prezentowania danych. Wykres w tym wypadku jest praktycznie bezużyteczny.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.