Wypełnianie błyskawiczne

Wypełnianie błyskawiczne jest narzędziem podobnym do Autowypełniania i do narzędzia Tekst jako kolumny.

W przeciwieństwie do autowypełniania, wypełnianie błyskawiczne nie ogranicza się jedynie do pojedynczego wiersza lub kolumny, lecz obserwuje również otaczające komórki, aby znaleźć bardziej skomplikowany wzór.

Od narzędzia Tekst jako kolumny różni się tym że na przykład potrafi wydobyć liczby, które nie są oddzielone separatorem lub znajdują się w różnych miejscach w komórce.

Przykład 1.

Załóżmy, że chcesz wydobyć z każdego zdania liczbę. Nie każda z nich jest oddzielona z każdej strony spacją (2500zł) oraz liczba nie znajduje się zawsze w tym samym miejscu, dlatego dobrym pomysłem będzie tu użycie narzędzia Wypełnianie błyskawiczne.

Możesz się do niego dostać na trzy sposoby:

  1. NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Edytowanie >> Wypełnij >> Wypełnianie błyskawiczne,
  2. DANE >> Narzędzia danych >> Wypełnianie błyskawiczne,
  3. Skrót klawiszowy Ctrl + E.

W komórkę C2 wstaw liczbę 5 i naciśnij Ctrl + Enter aby pozostać w tej komórce. Następnie użyj opcji wypełniania błyskawicznego aby (Ctrl + E) aby wypełnić pozostałe pozycje.

Zauważ, że dane w komórkach C5, C7C9C11 nie zawierają ułamków dziesiętnych lecz liczby całkowite. Zmień zatem wartość 141593 w komórce C5 na wartość 3,141593.

Jak możesz zauważyć narzędzie Wypełniania błyskawicznego „uczy się” naszego przykładu, dlatego należy dobrze sprawdzić aby dane były jak najbardziej spójne.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.