Zaznaczanie kolumn i wierszy

Na poprzedniej lekcji pokazałem Ci kilka sposobów na zaznaczanie komórek i grup komórek. Tym razem pokażę kilka metod zaznaczania kolumn i wierszy.

Zaznaczanie za pomocą myszy

Aby zaznaczyć kilka kolumn na raz, kliknij na jedną z liter kolumny, a następnie nie zwalniając przycisku myszy przeciągnij na pozostałe kolumny. W ten sposób oprócz kolumn możesz również zaznaczać wiersze.

Zaznaczanie nie przylegających do siebie wierszy lub kolumn

Jeśli chcesz zaznaczyć kilka wierszy, ale między nimi mają być przerwy, to możesz to zrobić poprzez klikanie lub przeciąganie myszą, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Ctrl.

Wybieranie wierszy lub kolumn za pomocą skrótów klawiszowych

Możesz zaznaczać wiersze lub kolumny również przy pomocy skrótów klawiszowych. Aby zaznaczyć cały wiersz użyj kombinacji klawiszy Shift + Spacja lub Ctrl + Spacja jeśli chcesz zaznaczyć całą kolumnę.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.