Arkusze

Różnica między arkuszem i skoroszytem

Excel jest narzędziem, dzięki któremu możesz przy małym nakładzie pracy osiągnąć dużą efektywność. Zanim jednak tą efektywność uzyskasz, musisz poznać odpowiednie pojęcia. Jednymi z tych pojęć jest arkusz i skoroszyt. Poniżej opisałem różnice między nimi.

Arkusz

Jest to po prostu miejsce, w którym wstawiamy dane, tabele, wykresy, itd. W Excelu 2013 arkusz może zawierać maksymalnie 1,048,576 wierszy i 16,384 kolumn, co w sumie daje nam 17 miliardów komórek.

Skoroszyt

W świecie realnym skoroszyt jest miejscem przechowywania arkuszy. Nie inaczej jest w Excelu. Skoroszyt jest plikiem, który zawiera co najmniej jeden arkusz. We wcześniejszych wersjach Excela po stworzeniu nowego pliku, w skoroszycie domyślnie znajdowały się trzy arkusze, w wersji 2013 liczba ta została ograniczona do jednego i każdy następny musisz dodać przy pomocy ikonki z plusem, znajdującej się po prawej stronie nazwy arkusza.

Operacje na arkuszach

Kiedy pracujesz z większą ilością arkuszy, może się okazać, że ich domyślne nazwy i ułożenie nie są zbyt intuicyjne i chciałbyś to zmienić. W Excelu oczywiście masz taką możliwość – możesz dowolnie manipulować ich nazwami, ilością czy położeniem. Oto lista operacji jakich możesz na nich dokonać:

Dodawanie arkuszy

Po tym jak utworzysz pusty skoroszyt, otrzymasz domyślnie jeden arkusz. Jeśli zamierzasz dodać więcej arkuszy to możesz to zrobić poprzez kliknięcie na przycisk z plusem, który znajduje się po prawej stronie zakładek arkuszy.

Innym sposobem na dodanie nowego arkusza jest użycie przycisku znajdującego się na wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Wstaw >> Wstaw arkusz. Różnica pomiędzy tymi dwiema metodami polega na tym że w pierwszej z nich arkusz jest dodawany po prawej stronie aktywnego arkusza, natomiast w drugiej metodzie po lewej stronie.

Usuwanie arkuszy

Usuwanie arkuszy jest równie proste jak ich dodawanie. Jeśli chcesz usunąć arkusz, kliknij na jego zakładkę prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz pozycję Usuń. Aby użyć drugiej metody dającej ten sam rezultat, przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Usuń >> Usuń arkusz. Jeśli na arkuszu znajdują się jakieś dane to Excel wyświetli ostrzeżenie z informacją, że po usunięciu danych nie będziesz mógł ich z powrotem przywrócić. Jeśli potwierdzisz, to arkusz zostanie usunięty.

Poruszanie się pomiędzy arkuszami

Poruszać się pomiędzy arkuszami możesz na dwa sposoby. Jednym z nich jest kliknięcie lewym przyciskiem myszy na jednej z zakładek arkusza, a drugim użycie skrótów klawiszowych Ctrl + Page Up i Ctrl + Page Down.

Przesuwanie arkuszy

Aby zmienić położenie arkusza, najpierw kliknij (bez zwalniania przycisku myszy) na jedną z zakładek interesującego Cię arkusza, a następnie przesuń go w miejsce w którym chcesz aby się znalazł. Zauważysz, że gdy przeciągasz zakładkę to pomiędzy kartami pojawia się mały czarny trójkąt, który pokazuje miejsce w którym będzie znajdowała się zakładka, po tym jak zwolnisz przycisk myszy.

Ukrywanie arkuszy

Aby ukryć arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy na zakładkę arkusza, a następnie wybierz opcje Ukryj.Jeśli chcesz aby ukryty arkusz z powrotem pojawił się na liście, kliknij którąkolwiek z zakładek, a następnie wybierz pozycję Odkryj. Pojawi się okno z listą ukrytych arkuszy.

Za jednym razem możesz odkryć tylko jeden z nich.

Nadawanie arkuszom nowej nazwy

Standardowe nazwy jakie Excel przydziela arkuszom:  Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3,… nie są zbyt pomocne jeśli chodzi o identyfikowanie ich zawartości. Stają się jeszcze mniej przydatne gdy zaczniesz dodawać kolejne arkusze, ponieważ ich numeracja wcale nie musi odzwierciedlać ich pozycji. Aby zmienić nazwę arkusza, kliknij na zakładce prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz przycisk Zmień nazwę. Możesz to również zrobić poprzez dwukrotne kliknięcie na kartę arkusza. Pole nazwy arkusza stanie się wówczas edytowalne.

UWAGA

Niektóre nazwy zakładek są w Excelu zastrzeżone. Kiedy spróbujesz stworzyć taką zakładkę to zostaniesz przywitany ostrzeżeniem, że ta nazwa zakładki jest zastrzeżona. Przykładem takiej nazwy jest „Historia”.

Nawigowanie wewnątrz arkusza

Arkusz Excela składa się z kolumn oznaczonych literami (od A do XFD) oraz wierszy oznaczonych liczbami (od 1 do 1 048 576). Tworzą one siatkę, dzielącą arkusz na komórki. Każda komórka posiada unikatowy adres składający się z litery kolumny oraz wiersza w których się znajduje. W danym czasie może być aktywna tylko jedna komórka, czyli ta która przyjmuje znaki z klawiatury.

Spójrz na poniższy przykład.

Aktywna komórka znajduje się w kolumnie D oraz wierszu 4. Oznacza to że jej adres to D4. Pojawia się on w lewym górnym rogu obrazka. W Excelu 2013 masz możliwość nawigowania po arkuszu nie tylko za pomocą myszki, ale również klawiatury (i za pomocą dotyku na urządzeniach mobilnych).

Nawigowanie przy pomocy myszy

Aby uaktywnić dowolną komórkę wystarczy, że ją klikniesz. Jeśli komórka do której chcesz się dostać nie jest widoczna na ekranie, to możesz użyć suwaków, aby się do niej dostać. Suwak do przewijania w pionie znajduje się po prawej stronie ekranu, a suwak do przewijania w poziomie znajduje się na dole po prawej stronie.

Dodatkowo możesz przewijać arkusz w pionie za pomocą kółka znajdującego się w myszce.

Nawigowanie przy pomocy klawiatury

Za pomocą klawiatury możesz nawigować używając kursorów oraz skrótów klawiszowych.

Strzałka w górę / Shift +Enter – przejdź o jedną komórkę w górę.

Strzałka w dół / Enter – przejdź o jedną komórkę w dół.

Strzałka w lewo / Shift + Tab – przejdź o jedną pozycję w lewo.

Strzałka w prawo / Shift – przejdź o jedną pozycję w prawo.

Ctrl + strzałka w lewo / prawo – przejście do pierwszego lub ostatniego elementu grupy komórek w danym wierszu. Jeżeli znajdujemy się na ostatniej komórce ostatniej grupy to użycie skrótu klawiszowego Ctrl + strzałka w prawo spowoduje przejście na ostatni element w danym wierszu, czyli XFD.

Ctrl + strzałka w górę / dół –przejście do pierwszego lub ostatniego elementu grupy komórek w danej kolumnie. Jeżeli znajdujemy się na ostatnim elemencie to użycie skrótu klawiszowego Ctrl + strzałka w dółspowoduje przejście na ostatni element w danej kolumnie, czyli 1 048 576.

Page Up / Page Down – przejdź o jeden ekran w górę / dół.

Alt + Page Up / Page Down – przejdź o jeden ekran w lewo / prawo.

Ctrl + Backspace – przesuwa ekran tak, aby aktywna komórka była widoczna.

Scroll Lock + kursory – przesuwa ekran o jedną pozycję w danym kierunku. Jednocześnie pozycja aktywnej komórki nie zmienia się.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.