Fragmentator

Fragmentator został wprowadzony w Excelu 2010, jednak działał on wtedy tylko dla tabel przestawnych. Dla zwykłych tabel został on wprowadzony w Excelu 2013.

Fragmentator jest mniej elastyczny niż kontrolki filtrowania, ale prezentuje się od nich lepiej wizualnie. Jest on szczególnie przydatny dla osób, które nie pracują na co dzień z Excelem i kontrolki filtrowania mogą się im wydać zbyt skomplikowane. Wadą tego rozwiązania jest to że zajmują sporo miejsca na ekranie, co przy mniejszych monitorach może stanowić problem.

Aby uruchomić fragmentator, kliknij dowolną komórkę znajdująca się w tabeli.

Przejdź do PROJEKTOWANIE >> Narzędzia >> Wstaw fragmentator. Pojawi się okno Wstawianie fragmentatorów. Zaznacz pozycję „Imię” i „Rok urodz”.

Jak możesz zauważyć, mimo iż w tabeli znajdują się cztery wiersze to w dwóch fragmentatorach znajdziesz po trzy pozycje. Dzieję się tak ponieważ każda pozycja odnosi się do unikatowej wartości komórki. W imionach dwa razy występuje słowo „Jan”, a w latach dwa razy rok „1974”.

Kliknij na przycisk „Jan”, a zostaną wyświetlone dwa wiersze zawierające to imię. W drugim fragmentatorzezostaną zaznaczone lata które znajdują się w aktualnie wybranych wierszach.

Jeśli chcesz, aby wszystkie elementy fragmentatora znów zostały wybrane, kliknij ikonkę czyszczenia filtra, która znajduje się w prawym górnym rogu.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.