Operacje matematyczne na dacie i czasie

Ponieważ data i czas to nic innego jak liczby, dlatego możesz na nich, jak na każdej innej liczbie wykonywać operacje arytmetyczne, takie jak dodawanie czy odejmowanie (operacje mnożenia i dzielenia w przypadku dat nie mają większego sensu).

Jeśli chcesz wykonać operację dodawania lub odejmowania na datach, to najpierw zapisz je w osobnych komórkach. Niech to będą komórki A1 i A2.

Obliczanie liczby dni pomiędzy datami:

Przykład 1:

Większa liczba (późniejsza data) – mniejsza liczba (wcześniejsza data).

= A2 – A1

Daje to wynik 33. Innymi słowy od 10 stycznia 2014 do 12 lutego 2014 tego samego roku minęły 33 dni.

Przykład 2:

W sytuacji gdy wcześniejsza data zawiera godzinę inną niż 24:00:00, to spowoduje to że liczba dni będzie o 1 mniejsza. W naszym przypadku będzie to 32,36458333. Aby temu zaradzić użyj jednej z poniższych metod:

zwraca wartość 33

zwraca wartość 33

W pierwszym została użyta funkcja do zwracania liczby dni pomiędzy dwiema datami.

W drugim przykładzie data i czas został najpierw zaokrąglone do wartości całkowitych (w przypadku daty z czasem będzie to oznaczało pozbycie się części godzinowej, czyli zostanie zapamiętany jedynie dzień, a godzina przyjmie wartość domyślną czyli 24:00:00).

Dodawanie i odejmowanie dni:

Wykorzystajmy przykład z poprzedniego ćwiczenia.

Jeśli chcesz zobaczyć jaka będzie data 33 dni po dacie 10 styczeń 2014, to możesz to zrobić poprzez dodanie do tej daty liczby dni w postaci formuły:

Zwróci to wynik 12 luty 2014. Możesz również sprawdzić jaka data była 33 dni przed datą 12 luty 2013.

Da to wynik 10 styczeń 2014.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.