Operacje matematyczne na dacie i czasie

Ponieważ data i czas to nic innego jak liczby, dlatego możesz na nich, jak na każdej innej liczbie wykonywać operacje arytmetyczne, takie jak dodawanie czy odejmowanie (operacje mnożenia i dzielenia w przypadku dat nie mają większego sensu).

Jeśli chcesz wykonać operację dodawania lub odejmowania na datach, to najpierw zapisz je w osobnych komórkach. Niech to będą komórki A1 i A2.

Obliczanie liczby dni pomiędzy datami:

Przykład 1:

Większa liczba (późniejsza data) – mniejsza liczba (wcześniejsza data).

= A2 – A1

Daje to wynik 33. Innymi słowy od 10 stycznia 2014 do 12 lutego 2014 tego samego roku minęły 33 dni.

Przykład 2:

W sytuacji gdy wcześniejsza data zawiera godzinę inną niż 24:00:00, to spowoduje to że liczba dni będzie o 1 mniejsza. W naszym przypadku będzie to 32,36458333. Aby temu zaradzić użyj jednej z poniższych metod:

zwraca wartość 33

zwraca wartość 33

W pierwszym została użyta funkcja do zwracania liczby dni pomiędzy dwiema datami.

W drugim przykładzie data i czas został najpierw zaokrąglone do wartości całkowitych (w przypadku daty z czasem będzie to oznaczało pozbycie się części godzinowej, czyli zostanie zapamiętany jedynie dzień, a godzina przyjmie wartość domyślną czyli 24:00:00).

Dodawanie i odejmowanie dni:

Wykorzystajmy przykład z poprzedniego ćwiczenia.

Jeśli chcesz zobaczyć jaka będzie data 33 dni po dacie 10 styczeń 2014, to możesz to zrobić poprzez dodanie do tej daty liczby dni w postaci formuły:

Zwróci to wynik 12 luty 2014. Możesz również sprawdzić jaka data była 33 dni przed datą 12 luty 2013.

Da to wynik 10 styczeń 2014.