Pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie

Oprócz manipulowania kolorem, wielkością i typem czcionki Excel posiada jeszcze kilka innych sposobów wyróżniania tekstu. Są to: pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie.

Pogrubienie i kursywa

Niektóre czcionki posiadają kursywę i pogrubienie. Jeśli jakaś czcionka ich nie posiada, to Excel tworzy je za pomocą własnego algorytmu.

Przyciski pogrubienia i podkreślenia znajdziesz w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Czcionka.

Możesz ich używać indywidualnie lub je łączyć. Dzięki temu tekst może być zapisany kursywą, pogrubiony lub zapisany pogrubioną kursywą.

Podkreślenie

Przycisk podkreślenia znajdziesz obok pogrubienia i kursywy.

Znajduje się tutaj menu rozwijane, a pod nim normalne podkreślenie i podkreślenie podwójne.

Dodatkowo oprócz zwykłego podkreślenia istnieje coś takiego jak podkreślenie księgowe. Znajdziesz je w prawym dolnym rogu grupy Czcionka. Możesz również użyć skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + F.

Po otwarciu okna masz możliwość wyboru z rozwijanej listy podkreślenia księgowego pojedynczego lub księgowego podwójnego.

Między zwykłym podkreśleniem a podkreśleniem księgowym występują dwie różnice.

  1. W podkreśleniu księgowym cały tekst (łącznie z ogonkami) znajduje się powyżej linii.
  2. Podkreślenie księgowe jest podkreśleniem rozciągniętym na całą szerokość komórki, natomiast szerokość zwykłego podkreślenia jest równa szerokości tekstu.

Przekreślenie

Podobnie jak w przypadku podkreślenia księgowego, przekreślenie również znajdziesz w oknie Formatowanie komórek. W polu Efekty znajduje się checkbox o nazwie Przekreślenie.

Zaznacz go, a następnie potwierdź przyciskiem OK. Efekt będzie następujący.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.