Sprawdzanie pisowni

Sprawdzanie pisowni jest dobrze znane osobom, które pracują z edytorami tekstu, takimi jak np. Word.

Przydaje się ona również w innych programach, ponieważ nie tyko w Wordzie masz do czynienia z tekstem. Dlatego Microsoft dodał narzędzie sprawdzania pisowni również do pozostałych aplikacji pakietu Office.

Aby uruchomić narzędzie sprawdzania pisowni, wybierz RECENZJA >> Sprawdzanie >> Pisownia lub użyj klawisza F7. Excel sprawdza pisownie przechodząc komórka po komórce, wiersz po wierszu. Jeżeli natrafi na wartość, która wydaje mu się niepoprawna, zatrzymuje się przy niej i wyświetla listę sugestii, a Ty możesz zdecydować o tym co chcesz w tej sytuacji zrobić.

Jeżeli Excel nie napotka na żadne podejrzane słowa to wyświetli komunikat, że sprawdzanie pisowni zostało zakończone.