Sprawdzanie pisowni

Sprawdzanie pisowni jest dobrze znane osobom, które pracują z edytorami tekstu, takimi jak np. Word.

Przydaje się ona również w innych programach, ponieważ nie tyko w Wordzie masz do czynienia z tekstem. Dlatego Microsoft dodał narzędzie sprawdzania pisowni również do pozostałych aplikacji pakietu Office.

Aby uruchomić narzędzie sprawdzania pisowni, wybierz RECENZJA >> Sprawdzanie >> Pisownia lub użyj klawisza F7. Excel sprawdza pisownie przechodząc komórka po komórce, wiersz po wierszu. Jeżeli natrafi na wartość, która wydaje mu się niepoprawna, zatrzymuje się przy niej i wyświetla listę sugestii, a Ty możesz zdecydować o tym co chcesz w tej sytuacji zrobić.

Jeżeli Excel nie napotka na żadne podejrzane słowa to wyświetli komunikat, że sprawdzanie pisowni zostało zakończone.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.