Ukrywanie kolumn i wierszy

W niektórych przypadkach możesz potrzebować ukryć niektóre wiersze lub kolumny. Na przykład te, które są używane wyłącznie do obliczeń i nie chcesz ich widzieć kiedy pracujesz z arkuszem.

Z technicznego punktu widzenia ukrywanie kolumn i wierszy to tak naprawdę zmniejszenie ich rozmiaru do minimum. Kiedy schowasz wiersz lub kolumnę ich szerokość i wysokość zostanie ustawiona na 0.

Ukrywanie

Użyjemy przykładu z poprzedniego zadania.

Zaznacz wiersz 3 i 4 i ukryj wiersze wybierając jedną  z poniższych metod.

  1. NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Formatuj >> Ukryj i odkryj >> Ukryj wiersze,
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranych wierszach, a następnie wybierz Ukryj.

Spowoduje to ukrycie wiersza 3 i 4.

Odkrywanie

Odkryć wiersz możesz również na dwa sposoby. Aby to zrobić, najpierw musisz zaznaczyć wiersze, które są powyżej i poniżej wierszy ukrytych. W naszym przypadku będą to wiersze 2 i 5.

Zaznacz je, a następnie wybierz jedną z poniższych metod:

  1. NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Formatuj >> Ukryj i odkryj >> Odkryj wiersze,
  2. Prawy przycisk myszy, a następnie pozycja Odkryj.

W podobny sposób możesz postępować z kolumnami.

Tomasz Decker is an Excel specialist, skilled in data analysis and financial modeling.